انتصاب به جا و شایسته سرکارعالی رابه عنوان معاون محترم پژوهشی وفناوری که بیانگر تعهد ،کارآمدی ،لیاقت و شایستگی‌ های بر جسته با کوله بار گرانی از تجربه ، نوید بخش نشاط و تحرک بیش از پیش در صحنه‌های خدمت صادقانه به نظام و میهن اسلامی است تبریک عرض نموده ، موفقیت و سربلندی شما را از درگاه خداوند منان مسئلت داریم.