دستورالعمل تدوین شده برخورد با بیماران با درد حاد قفسه سینه در اورژانس باعث کاهش زمان انتظار بیمار و باعث رضایت پزشک و بیمار می شود.

  • ۳۰ اکتبر, ۲۰۱۹ - ۰۸:۳۲

درد حاد قفسه سینه یک علامت اصلی در ابتلا فرد به بیماری‌های سکته قلبی است و بیماری که با این علائم مراجعه می‌کند بایستی در اولین زمان ممکن تحت مداوا قرار گرفته و اقدامات تشخیصی و درمانی در اسرع وقت برای او انجام گیرد. در مطالعه‌ای که با هدف تدوین و ارزیابی دستورالعمل کاربردی بالینی استاندارد برخورد جامع با بیماران مبتلا به درد حاد قفسه سینه انجام شد، دستورالعمل و الگورتیم برخورد جامع با بیماران مبتلا به درد قلبی ناپایدار تدوین و ارزیابی شد. نتایج تحقیق نشان داد، دستورالعمل تدوین شده برخورد با بیماران با درد حاد قفسه سینه در اورژانس، باعث کاهش معنی‌دار زمان‌های انتظار بیمار در دریافت خدمات مراقبتی شده و رضایتمندی پزشک و بیمار را در پی دارد.