کارگاه نگارش پروپوزال  طرح های محصول محورویژه اعضاء محترم هیات علمی
زمان: ۱۲ اردیبهشت ۹۸- مکان : کتابخانه مویدالاطباء
ساعت: ۱۲:۳۰-۸:۳۰
مدرس : مهندس پایان امینی
دارای امتیاز توانمند سازی هیات علمی
هزینه ثبت نام ۳۰۰۰۰ تومان( که در محل کارگاه دریافت خواهد شد)

 
۱ Start ۲ کامل