افتتاحيه مركز مهارت هاى تجهيزات پزشكى
Medical Equipment Skill Lab

به همراه برگزارى كارگاه آموزشى تازه هاى تصويربردارى تشخيصى
با همكارى شركت تجهيزات پزشكى پيشرفته نماينده  شركت GE در ايران

گروه هدف:

مهندسین تجهیزات پزشکی شاغل در مراکز درمانی،متخصصین رادیولوژی،مسئولین بخش های رادیولوژی مراکز درمانی ،اساتید دانشکده های فنی و مهندسی،دانشجویان مهندسی پزشکی

همراه با امتیاز توانمندسازی برای اعضای هیات علمی و امتیاز آموزشی برای کارمندان

زمان: چهارشنبه و پنج شنبه ٨ و ٩ اسفند از ساعت ٨ صبح
مكان: دانشگاه علوم پزشكى اصفهان، ساختمان گسترش، مجموعه تالارها، تالار رازى