گارگاه کارگاه نقش،اهمیت و بیان آزمون های آماری در پژوهش

با توجه به تعدد کارگاه ها در نیمه اول اسفند ماه کارگاه مذکور در روز چهارشنبه به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ از ساعت ۱۳-۸ با ظرفیت ۵۰ نفر در سالن کنفرانس معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه برگزار می گردد .

گروه هدف: کارشناسان امور پژوهشی ، کارشناسان شاغل در واحدهای پژوهشی با ابلاغ کتبی

مدرس : خانم دکتر حیدری

ارتباط با ما:

خیابان هزار جریب،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان،ساختمان شماره ۴- معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

ایمیل: research@mui.ac.ir

ISFRESEVENTS      @IsfResearch  

شماره تلفن: ۳۶۶۸۸۱۳۸,۳۶۶۸۵۱۴۹-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶