معاونت تحقیقات و فناوری- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

کارگاه­های توانمندسازی اعضای هیأت علمی در حوزه پژوهش ۶ ماهه دوم ۱۳۹۸

- لیست کارگاه های ۶ مامه دوم سال ۱۳۹۸

کارگاه های آذر ماه ۱۳۹۸

 

ماه برگزاری

عنوان کارگاه

مدرس کارگاه

زمان

مکان

ساعت برگزاری کارگاه

ساعت آموزشی

ظرفیت ثبت نام

هزینه

 لینک ثبت نام

آذر ماه پژوهش - ۱۳۹۸

روش های تجاری سازی محصول و ورود به بازار

مهندس پایان امینی

یکشنبه ۱۰آذر ماه

سایت کتابخانه مویدالاطباء

۱۳-۹

۴

۳۲

۴۰۰۰۰۰ ریال

برگزار شد

سابمیشن و انتخاب مجله

دکتر نیما رضایی

"usern"

دوشنبه ۱۸ آذر ماه

ساختمان آفرینش - تالار نفیس

۸:۳۰-۱۲:۳۰

۴

۵۰

۱۵۰۰۰۰۰ ریال

ثبت نام

انتشار کتاب با همکاری ناشران      بین المللی

دکتر نیما رضایی

"usern"

سه شنبه ۱۹آذر ماه

 

ساختمان آفرینش - تالار نفیس 

۸:۳۰-۱۲:۳۰

۴

۵۰

۱۵۰۰۰۰۰ ریال

ثبت نام

ابزارهای تفکر خلاق

دکتر فریبا حقانی

۲۵آذرماه

ساختمان آفرینش – باشگاه پژوهشگران

۱۲-۸

۴

۲۵

۴۰۰۰۰۰ ریال

ثبت نام

اخلاق در کارآزمایی بالینی۱

دکتر ادیبی،دکتر یاوری

۱۸ آذرماه

بیمارستان کاشانی

۹-۱۲

۳

۳۰

۴۰۰۰۰۰ ریال

ثبت نام

اخلاق در کارآزمایی بالینی۲

دکترعبدالله پور، دکتر یاوری

 ۱۹ آذرماه

سالن کنفرانس دکتر شیرزادی -سایت آموزشی بیمارستان کاشانی

۹-۱۲ ۳

۳۰

۴۰۰۰۰۰ ریال

ثبت نام

ارتباط با ما:

خیابان هزار جریب،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان،ساختمان شماره ۴ حوزه ستادی - معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

ایمیل: research@mui.ac.ir

ISFRESEVENTS      @IsfResearch  

شماره تلفن: ۳۶۶۸۸۱۳۸,۳۶۶۸۵۱۴۹-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶