برگزاری کلان برنامه رویش با هدف تقویت و تسعه پروژه های منتج به محصول به نظور جهت دهی به پرخه ی علم و فناوری و ایفای نقش موثر در حوزه علوم پزشکی و سلامت

فراخوان ابلاغ شده به واحدهای دانشگاه       دریافت فایل (pdf)

بوم مدل کسب و کار مربوط به طرح            دریافت فایل (docx)

آیین نامه اجرایی  برنامه  رویش               دریافت فایل   (pdf)

Pre-Proposal Application Form       دریافت فایل  (docx)