معرفی مختصر:

انجام مطالعات اصیل در کشورهای جهان سوم همواره با چالش‌های بسیاری روبروست، اگرچه انجام این مطالعات محور اصلی فعالیت های پژوهشی را در بر می‌گیرد اما استفاده ترکیبی از مطالعات معتبر انجام یافته به صورت ارائه تصویری روشن و علمی از تمام تلاش‌های بین‌المللی انجام یافته نقطه عزیمت مهمی برای سیاستگزاری معتبر در حوزه اولویت‌بندی انجام مطالعات اصیل، مدنظر قرار می‌گیرد. این انباشت علمی از طریق بکارگیری روشهایی همچون فراتحلیل بر حاصل یک مرور نظام‌مند قادر خواهد بود علاوه بر ارائه استدلالات علمی مبتنی بر شواهد مدرکی پراستناد و کم‌هزینه را برای تصمیم‌گیری فراهم نمایند. این همایش با هدف دور هم آوردن پژوهشگران علاقمند و دارای معیار به تشکیل گردهمایی تخصصی جهت طی این مسیر در حوزه‌های مختلف تخصصی بپردازد.

شرایط ثبت نام کنندگان:

افراد دارای ۱۲ h-index  و حداقل دارای درجه دانشیاری

افرادی که دارای حداقل ۵ مقاله ISI در یک موضوع تخصصی داشته باشند.

ارتباط با ما:

خیابان هزار جریب،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان،ساختمان شماره ۴- معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

ایمیل: research@mui.ac.ir

ISFRESEVENTS      @IsfResearch  

شماره تلفن: ۳۶۶۸۸۱۳۸,۳۶۶۸۵۱۴۹-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶