کتابخانه دیجیتال

کتابخانه دیجیتال دانشگاه

کتابخانه مرکزی

کتابخانه مرکزی دانشگاه

ترجمان و تبادل دانش

ترجمان و تبادل دانش

انتشارات

انتشارات دانشگاه

علم سنجی

سامانه علمی دانشگاه

کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی مویدالاطباء

کتابخانه مؤید الاطباء: از اردیبهشت سال ۱۳۹۶ بنابر مصالح و ضروریات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جهت ارتقای سطح کیفی و کمی ارائه خدمات کتابخانه به دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به خصوص دانشجویان و اعضای محترم هیأت علمی دانشکده‌های داروسازی و پزشکی با توجه به افزایش تعداد دانشجویان دانشکده‌های مذکور و به روز رسانی خدمات این دو کتابخانه در کتابخانه واحدی به نام مؤیدالاطباء ادغام گردیدند.

ساختمان کتابخانه مؤید الاطباء به همت معاون محترم پژوهشی وقت جناب آقاي دکتر نعمت بخش و خیرین با وسعت ۲۶۰۰ مترمربع تأسيس شد.

اين کتابخانه در سه طبقه به شرح ذيل طراحی گرديده است:

طبقه اول شامل:بخش‌هاي‌اطلاع رسانی، امانت، مرجع، امور فنی کتابخانه ها و بخش مشاوره اطلاعاتی

طبقه دوم شامل: سالن کنفرانس و سالن مطالعه برادران

طبقه سوم شامل: سالن برگزاري کارگاه هاي آموزشی و سالن مطالعه خواهران

 

نظام نوین اطلاعات پژوهشی ایران(نوپا)

 

نظام نوین اطلاعات پژوهشی ایران(نوپا)

نظام نوین اطلاعات پژوهشی ایران(نوپا)

Read More

 

سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی

 

سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی

سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی

Read More

 

نرم افزار کتابخانه (آذرسا)

 

نرم افزار کتابخانه (آذرسا)

نرم افزار کتابخانه (آذرسا)

Read More

 

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی(Eprint)

 

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی(Eprint)

Eprint

Read More

 

منبع یاب

 

منبع یاب

منبع یاب

Read More

 

راهنماهای آموزشی

 

راهنماهای آموزشی

راهنماهای آموزشی

Read More

 

کارگاه های آموزشی

 

کارگاه های آموزشی

کارگاه های آموزشی

Read More

 

آیین نامه ها ودستورالعملها

 

آیین نامه ها ودستورالعملها

آیین نامه و دستورالعمل ها

Read More

تماس با ما:

خیابان هزار جریب،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان،ساختمان شماره ۴ - معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

ایمیل: research@mui.ac.ir

ISFRESEVENTS      @IsfResearch  

شماره تلفن: ۳۶۶۸۸۱۳۸,۳۶۶۸۵۱۴۹-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶