• پذیرش پژوهشگران پسادکترا بر اساس "دستورالعمل پذیرش و حمایت در دوره پسادکترای پژوهشی" (پیوست ۱۰ ) و فرایند اجرایی آن منطبق بر فلوچارت موجود در پیوست ۱۱ می­باشد.
 • به منظور تسهیل برقراری ارتباط بین اساتید راهنما و پژوهشگران پسادکترا و اطلاع رسانی فرصت­های همکاری، اعضای هیات علمی دارای شرایط مذکور در دستورالعمل می­توانند رزومه خود را جهت درج در صفحه ویژه پسادکترا در وب­سایت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ارسال نمایند.
 • بر اساس دستورالعمل مذکور، تامین حق­الزحمه پژوهشگر پسادکترا بر عهده عضو هیات علمی پذیرش دهنده است. با این حال، به منظور توسعه و حمایت از دوره پسادکترا، سالانه حداکثر ۱۰ اعتبار پژوهشی پسادکترا از طرف معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه اعطا می­گردد. مبلغ هر اعتبار حداکثر سیصد میلیون ریال و برای تامین یا تکمیل حق­الزحمه پژوهشگر پسادکترا در یک سال می­باشد. مبلغ این اعتبار بر اساس شاخص­هایی همچون سوابق علمی استاد راهنما، توانمندی­های پژوهشگر و سطح کیفی پروژه تحقیقاتی مشخص می­شود.
 • این اعتبار صرفا می­تواند برای حق­الزحمه پژوهشگر پسادکترا صرف شود و سایر هزینه­های اجرای طرح باید از منابع دیگر تامین شوند. مبلغ اعتبار تعیین شده در چهار قسط با فواصل سه­ماهه در اختیار عضو هیات علمی قرار می­گیرد تا به پژوهشگر پسادکترا به صورت ماهانه پرداخت شود. رسیدهای پرداخت هر قسط به پژوهشگر پسادکترا قبل از دریافت بودجه نوبت بعد باید به کارشناس مربوطه در معاونت تحقیقات و فناوری ارسال گردد. 
 • اعضای هیات علمی که بر اساس دستورالعمل واجد شرایط پذیرش پژوهشگر پسادکترا هستند می­توانند درخواست خود برای دریافت اعتبار پژوهشی پسادکترا را از طریق سامانه پژوهشیار ارسال نمایند. در این درخواست­ باید مستندات زیر بارگذاری و ارسال گردد:
  • رزومه عضو هیات علمی
  • رزومه پژوهشگر پسادکترا پذیرفته شده یا متقاضی جدید پذیرش واجد شرایط
  • پروپوزال مصوبی که قرار است پروژه پژوهشگر پسادکترا باشد و فرم لاین تحقیقاتی آن (پیوست ۳ )
  • نامه تصویب علمی و اخلاقی پروپوزال
 • تقاضا­ برای دریافت اعتبار پژوهشی پسادکترا در هر زمان می­تواند توسط اعضای هیات علمی در پژوهشیار ثبت شود ولی همه در خواست­ها سالانه صرفا در دو تاریخ ۲۰ فروردین و ۱۰ آبان  جمع­آوری و توسط کمیته منتخبی از شورای پژوهشی دانشگاه بررسی و رتبه بندی می­شوند. انتخاب نهایی درخواست­ها توسط شورای پژوهشی دانشگاه انجام می­شود و نتایج در اردیبهشت و آذرماه هر سال اعلام می­گردد.
 • اعضای هیات علمی که یک بار اعتبار پژوهشی مذکور را دریافت می­نمایند، در صورت تمدید قراداد پژوهشگر پسادکترای آن­ها در سال بعد، می­توانند مجددا برای این اعتبار درخواست دهند این تقاضا به عنوان یک مورد جدید توسط کمیته منتخب شورای پژوهشی دانشگاه بررسی می­گردد.

اعتبار پژوهشی پسادکترا مازاد بر پژوهانه عضو هیات علمی است و مبالغ اعطایی بابت این اعتبار از پژوهانه کسر نمی­شوند.

ارتباط با ما:

خیابان هزار جریب،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان،ساختمان شماره ۴- معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

ایمیل: research@mui.ac.ir

ISFRESEVENTS      @IsfResearch  

شماره تلفن: ۳۶۶۸۸۱۳۸,۳۶۶۸۵۱۴۹-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶