برنامه های ثبت بیماری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اعضا کمیته ثبت بیماریهای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

اهداف تشکیل کمیته ثبت بیماری‌ها و پیامدهای سلامت:

سیاست‌گذاری و حمایت در تاسیس برنامه‌های ثبت بیماری‌ها و پیامد‌های سلامت در موضوعات اولویت‌دار کشور

تصویب و پایش برنامه عملیاتی سالانه

تقویت زیرساخت‌های اطلاعاتی دانشگاه برای حمایت از برنامه‌های ثبت بیماری‌ها

توانمندسازی محققین، اعضای هیات علمی و کارشناسان دانشگاه ( برگزاری کارگاه، سمینار، همایش و ...)

توسعه همکاری با سایر دانشگاه‌ها و مراجع بین‌المللی

برنامه‌ریزی و پیگیری بهره‌برداری و انتقال داده‌های نتایج برنامه‌های ثبت در دانشگاه

افزایش مشارکت در برنامه‌های ملی ثبت بیماری‌ها و پیامدهای سلامت