رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری دوره ی آموزشی شناسایی و تقویت دانشجویان ایده پرداز

مدیریت توسعه فناوری دانشگاه با همکاری کمیته تحقیقات دانشجویی دوره ی آموزشی شناسایی و تقویت دانشجویان ایده پرداز " را برگزار می نماید.
جلسه ی اول این دوره ، در روز پنج شنبه 26 آبان ماه همزمان با هفته جهانی کارآفرینی در سالن شماره سه معاونت تحقیات و فناوری با حضور دانشجویان علاقه مند برگزار شد.
در این جلسه در مورد آشنایی با مهارت های پایه ایده پردازی گفت و گو شد و سپس تمرین عملی ایده پردازی انجام گرفت.