رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری چهارمین جلسه کمیته اخلاق در کار با حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه، روز سه شنبه  ۱۱ مردادماه ۱۴۰۱

چهارمین جلسه کمیته اخلاق در کار با حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه، روز سه شنبه  ۱۱ مردادماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۳-۱۱ به صورت حضوری در سالن جلسات معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه برگزار گردید. 
در این جلسه تعداد ۳ پروپوزال  مورد بررسی قرار گرفت که درخواست اصلاحات و تایید شدند. 
در این جلسه که با همراهی جناب آقای دکتر سیاوش معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه و جناب آقای دکتر شهریاری مسئول محترم دبیرخانه کمیته اخلاق در پژوهش ادامه یافت، در مورد گزارش ناظرین این کمیته از مراکز تکثیر، پرورش، نگهداری و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه (مپنا) بحث و تبادل نظر شد و تصمیماتی اتخاذ گردید.