رفتن به محتوای اصلی
x

تزریق الکل می‌تواند راه درمانی مناسبی برای غدد لنفاوی گردن در سرطان تیروئید باشد

 عنوان پروژهبررسی شاخص های پاسخ به درمان غدد لنفاوی متاستاتیک گردن در بیماران مبتلا به کانسر پاپیلری تیروئید بعد از تزریق الکل

در 9 تا 20 درصد بیماران مبتلا به سرطان تیروئید که تحت جراحی تیروئید قرار می‌گیرند سرایت سرطان به غدد لنفاوی گردن مشاهده می‌شود. این در حالی است که جراحی مجدد غدد لنفاوی گردن علاوه بر ایجاد عوارض ناشی از جراحی در بعضی از بیماران قابل انجام نبوده و ممکن است در نتایج نهایی بیماری نیز تاثیر چندانی نداشته باشد. لذا در مطالعه حاضر به بررسی اثر تزریق الکل در غدد لنفاوی گردن در سرطان تیروئید پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان داد، تزریق الکل در غدد لنفاوی گردن حاصل از بخش شدن سرطان تیروئید به عنوان یک روش جایگزین و با عوارض کمتر مفید می‌باشد. همچنین روش تزریق الکل می‌تواند جایگزین جراحی ناحیه گردن باشد.

 

کلیدواژه ها: سرطان | گردن | غدد لنفاوی | تیروئید |

گروه های مخاطب: متخصصان و پژوهشگران | سیاستگذاران درمانی

مجری اصلی: مریم حیدر پور   |