رفتن به محتوای اصلی
x

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه برگزار می کند: 

گام دهم : برگزاری وبینار نظارت اخلاقی بر اجرای طرحهای تحقیقاتی (جلسه سوم)

شنبه 4/4/1401 ساعت 12-14:15

مدرس آقای دکتر محسن رضایی

لینک ثبت نام کارشناسان پژوهشی : https://researchold.mui.ac.ir/recreg

لینک ورود به وبینار: https://research.mui.ac.ir/webinar/rec