رفتن به محتوای اصلی
x

آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با دارا بودن کادر مجرب علمی- پژوهشی و مجهز به تقریبا تمامی امکانات آزمایشگاهی پیشرفته در نظر دارد مجموعه کارگاه های عملی مهارت آموزی آزمایشگاهی در حوضه های سلولی، مولکولی و آنالیز زیست شناسی- پزشکی را برگزار نماید. معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان حداکثر تسهیالت را برای برگزاری هرچه بهتر و ارزان تر این کارگاه ها فراهم می نماید. برای افرادی که بطور منظم و فعال شرکت نمایند گواهی به زبان فارسی یا انگلیسی صادر خواهد شد. جهت اطلاع از لیست کامل کارگاه ها اینجا کلیک کنید.

جهت شرکت مبلغ ثبت نام را به شماره حساب 2۱383۱0276004 و یا شماره شبا 880۱30۱00002۱383۱0276004-IR بانک رفاه کارگران به نام سپرده قرض الحسنه جارى دانشگاه علوم پزشکی اصفهان واریز و فیش واریزی به شماره 099۱0624702 واتس آپ فرمایید.