رفتن به محتوای اصلی
x

نمونه فرم های معاونت تحقیقات و فناوری :

 

جهت دریافت هر یک از فرم ها روی گزینه مورد نظر کلیک کنید

 مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات :   

                                 فرم  نقشه تحقیقاتی(Research Map)

                                 فرم درخواست پروپوزال (RFP)                         

                                 فرم خام گزارش پیشرفت طرح های تحقیقاتی     

                                 پروپوزال طرح پژوهشی (RES)  

                                 پروپوزال مطالعات کیفی (QRS)

                                 پروپوزال مطالعات مرور نظام مند (SRV)

                                 پیش پروپوزال انگلیسی (EPP)

                                 پروپوزال طرح پژوهشی انگلیسی (EFP)

                                 فرم ارایه گزارش پایانی طرح های پژوهشی

                                 پروپوزال ثبت بیماریها(REG)

                                 پروپوزال محصول محور

                                 شیوه نامه تدوین پروپوزال ثبت بیماری ها

                                 فرم گزارش مورد بالینی

                                 فرم رضایت نامه گزارش مورد بالینی

                                 فرم تعهد پزشک ناظر بر اجرای کارآزمایی های بالینی

                                 فرم درخواست تجمیع پژوهانه

 

مدیریت توسعه فناوری :

                                فرم مشخصات تیم اجرایی متقاضی پذیرش در مرکز نوآوری      

                                فرم مشخصات طرح جهت پذیرش در مرکز نوآوری

                                چک لیست نظارت بر کارآزمایی بالینی

                                چک لیست گزارش بالینی

                                فرم طرح پیشنهاد ارزیابی بالینی

                                تفاهم نامه عضو هیأت علمی مهمان در صنعت

                                نمونه قرارداد خارجی با صنعت

                                قرار داد داخلی

                                تسویه حساب شرکت-واحد فناور با مرکز رشد

                                در خواست تجهیزات سرمایه ای از مرکز رشد

                                درخواست استفاده از خدمات پشتیبانی و تخصصی

                                فرایند پذیرش در مرکز رشد

                                فرم در خواست پذیرش در مرکز رشد

                                قرارداد رشد مقدماتی

                                قرارداد رشد

                                نمونه پاور پوینت ارائه طرح در جلسه شورای فناوری

                                درخواست استعلام اختراع

                                فرم معرفی مخترع مسئول

                                اطلاعات تکمیلی ادعای اختراع

                                پروپوزال محصول محور

مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی :

                                 ترجمان دانش(KTE)