نمونه فرم های معارونت تحقیقات و فناوری :

جهت دریافت هر یک از فرم ها روی گزینه مورد نظر کلیک کنید

 مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات :             

                                   پروپوزال طرح پژوهشی (RES)  

                                   پروپوزال مطالعات کیفی (QRS)

                                   پروپوزال مطالعات مرور نظام مند (SRV)

                                   پیش پروپوزال انگلیسی (EPP)

                                   پروپوزال طرح پژوهشی انگلیسی (EFP)

                               شیوه نامه تدوین گزارش نهایی طرح های پژوهشی

                               پروپوزال ثبت بیماریها(REG)

                               پروپوزال محصول محور

                               شیوه نامه تدوین پروپوزال ثبت بیماری ها

مدیریت توسعه فناوری :

                                فرم مشخصات تیم اجرایی متقاضی پذیرش در مرکز نوآوری      

                                فرم مشخصات طرح جهت پذیرش در مرکز نوآوری

                                چک لیست نظارت بر کارآزمایی بالینی

                                چک لیست گزارش بالینی

                                فرم طرح پیشنهاد ارزیابی بالینی

                                تفاهم نامه عضو هیأت علمی مهمان در صنعت

                                نمونه قرارداد خارجی با صنعت

                                قرار داد داخلی

                                تسویه حساب شرکت-واحد فناور با مرکز رشد

                                در خواست تجهیزات سرمایه ای از مرکز رشد

                                درخواست استفاده از خدمات پشتیبانی و تخصصی

                                فرایند پذیرش در مرکز رشد

                                فرم در خواست پذیرش در مرکز رشد

                                قرارداد رشد مقدماتی

                                قرارداد رشد

                                نمونه پاور پوینت ارائه طرح در جلسه شورای فناوری

                                درخواست استعلام اختراع

                                فرم معرفی مخترع مسئول

                                اطلاعات تکمیلی ادعای اختراع

                                پروپوزال محصول محور

مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی :

                                 ترجمان دانش(KTE)

ارتباط با ما:

خیابان هزار جریب،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان،ساختمان شماره ۴- معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

ایمیل: research@mui.ac.ir

ISFRESEVENTS      @IsfResearch  

شماره تلفن: ۳۶۶۸۸۱۳۸,۳۶۶۸۵۱۴۹-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶