رفتن به محتوای اصلی
x

صفحه COVID-19

درباره و هدف

ویروس کرونای جدید که در آخرین روز سال ۲۰۱۹ در چین پدیدار شد و مدتی است که به کشور ما رسیده است، در حال حاضر به عنوان یک مشکل اپیدمیولوژیک جهانی شناخته می شود.
موضوعی که در بحران های سلامتی از اهمیت بسزایی برخوردار است، دسترسی آسان و به موقع به اطلاعات علمی به منظور تصمیم گیری های مبتنی بر شواهد می باشد.

لذا کمیته مطالعات کرونا با هدف پایش اطلاعات و مقالات علمی و تولید شواهد مستند و معتبر جهت سیاستگذاران و مدیران سلامتی و دانشگاهیان ایجاد شده و قصد دارد با ارائه اطلاعات به موقع تصمیم گیری مبتنی بر شواهد توسط سیاستگذاران را تسهیل نماید.Corona Research Committee

کمیته مطالعات کرونا

            Laboratory Findings

         Clinical Management

                   Infodemic