رفتن به محتوای اصلی
x

اجرایی شدن دستورالعمل حمایت از فعالیت های پژوهشگران و فناوران دانشگاه های علوم پزشکی

با اجرایی شدن دستورالعمل حمایت از فعالیت های پژوهشگران و فناوران دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بخش پاداش مقالات را در سامانه پژوهشیار طراحی و ایجاد کرده است .کلیه اعضای هیات علمی ، کارمندان و دانشجویان می توانند مقالات منتشر شده در سال 2023 خود را در این سامانه بارگزاری کنند. حق التحقیق (پاداش ) به مقالات چاپ شده ای تعلق می گیرد که در آن ها وابستگی سازمانی صحیح دانشگاه رعایت شده باشد . همچنین اولویت پرداخت مبلغ حق التحقیق با نویسنده مسئول می باشد . در صورتی که نویسنده مسئول از دانشگاه دیگری باشد نویسنده اول می تواند برای دریافت حق التحقیق اقدام نماید.