رفتن به محتوای اصلی
x

از هر ۹ سالمند یک نفر "فرتوت" خواهد شد و سالمندانی که از رژیم غذایی مدیترانه ای استفاده می کنند کمتر دچار فرتوتی می شوند.

" از هر ۹ سالمند یک نفر "فرتوت" خواهد شد و سالمندانی که از رژیم غذایی مدیترانه ای استفاده می کنند کمتر دچار فرتوتی می شوند. " پژوهش سوم در این نشست با عنوان : " بررسی ارتباط میان الگوی غذایی مدیترانه ای و فرتوتی در سالمندان " مجری طرح خانم دکتر پروانه صانعی عضو هیئت علمی دانشکده تغذیه عضو هیئت علمی دانشکده تغذیه و علوم غذایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: تاکنون بالغ بر ۱۹ مطالعه پژوهشی در ارتباط با "فرتوتی سالمندان" روی ۱۰۴ هزار سالمند در جهان انجام شده است که بالغ بر ۱۴ هزار نفر از این سالمندان مبتلا به فرتوتی بوده اند در واقع از هر ۹ نفر یک نفر مبتلا بوده است. دکتر پروانه صانعی در این ارتباط اظهار داشت: پژوهشی با عنوان " بررسی ارتباط میان الگوی غذایی مدیترانه ای و فرتوتی در سالمندان " صورت گرفت که نتایج فراتحلیل و متاآنالیز این ۱۹ مطالعه در جهان در این خصوص آورده شده است. وی به افزایش جمعیت سالمندان اشاره کرده که در سال ۲۰۲۵ از هر ۴ نفر ایرانی یک نفر سالمند خواهد بود، و بوجود آمدن بعضی مشکلات در آنها می تواند تبعات نامطلوبی در بر داشته باشد . علائمی مانند کاهش وزن ناخواسته، احساس ضعف خیلی شدید ، پایین آمدن سرعت فعالیت بدنی ، نشست و برخاست با سختی و کندی ، کند شدن فعالیت فیزیکی بدن و ضعف در عضله و ماهیچه های اندامها، نشان از تحلیل رفتن بدن و رفتن به سمت فرتوتی دارد. دکتر صانعی گفت: منظور از "فرتوتی" یعنی از کار افتادگی،‌ فرسودگی، کهولت. در واقع فرد سالخورده ای که به تنهایی از عهده انجام کارهای خود بر نیاید و احساس ضعف و کاهش عملکرد دستگاههای بدن داشته باشد و کیفیت زندگی او پایین بیایددچار فرتوتی شده است . وی با اشاره به اینکه در حالت معمول فرتوتی از ۶۵ سال به بالا رخ می دهد، اما اگر سالمندی دارای رژیم غذایی فقیر از مواد مغذی باشد در سنین پایین تر ( ۵۵ سال به پایین) ظاهر میشود، گفت: در تحقیقات اثبات شده است سالمندانی که دارای رژیم غذای مدیترانه هستند نسبت به سالمندان همرده خود از سلامتی بیشتر برخوردار بوده و کمتر در معرض خطر فرتوتی هستند. منظور از رژیم غذایی مدیترانه ای مصرف بالای میوه و سبزیجات، ماهی ، زیتون و روغن زیتون است . عضو هیئت علمی دانشکده تغذیه و علوم غذایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: علاوه بر رژیم غذایی به سبک مدیترانه ای، فعالیت بدنی مناسب مثل راه رفتن در آب،‌ پیاده روی و باغبانی و کوه نوردی روی شیب خیلی اندک باعث به تعویق افتادن فرتوتی در سالمندان میشود.