رفتن به محتوای اصلی
x

بازدید از مراکز تحقیقاتی بیماری های عفونی و گرمسیری و عفونتهای بیمارستانی

این بازدید روز چهار‌شنبه مورخ 1403/04/13 توسط سرکار خانم دکتر کلیشادی مدیر محترم توسعه و ارزیابی تحقیقات، سرکار خانم دکتر عتیقه چیان سرپرست هماهنگی مراکز تحقیقاتی و سرکار خانم ترکیان کارشناس مسئول مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده ها به همراه جناب آقای مهندس مکارمی نیا رئیس محترم اداره امور اداری و عمومی معاونت تحقیقات و فناوری از مراکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری و عفونتهای بیمارستانی به عمل آمد. در این بازدید که ریاست مرکز جناب آقای دکتر عطایی و اعضای محترم شورای پژوهشی مرکز نیز حضور داشتند، ضمن ارائه فعالیتهای مرکز، در خصوص مشکلات، چالش ها، راهکارها و پیشنهادات اصلاحی بحث و تبادل نظر گردید.