رفتن به محتوای اصلی
x

بازدید از مرکز تحقیقاتی علوم رفتاری

این بازدید روز سه‌شنبه مورخ 1403/04/12 توسط سرکار خانم دکتر عتیقه چیان سرپرست هماهنگی مراکز تحقیقاتی و سرکار خانم ترکیان کارشناس مسئول مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده ها به همراه جناب آقای مهندس مکارمی نیا رئیس محترم اداره امور اداری و عمومی معاونت تحقیقات و فناوری از مرکز تحقیقات علوم رفتاری به عمل آمد. در این بازدید که ریاست مرکز جناب آقای دکتر باقریان و اعضای محترم شورای پژوهشی مرکز نیز حضور داشتند، ضمن بازدید میدانی و بررسی امکانات مرکز، به بیان اهداف، برنامه استراتژیک و عملیاتی مرکز پرداخته شد و در خصوص مشکلات، چالش ها، راهکارها و پیشنهادات اصلاحی بحث و تبادل نظر گردید.