رفتن به محتوای اصلی
x

بازدید از کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی

در روز شنبه 1401.5.1 و همزمان با آغاز برنامه ارزیابی عملکرد کتابخانه های دانشگاه، با حضور جناب آقای دکتر نوری، مدیریت محترم اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه و هیات همراه کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی مورد بازدید قرار گرفت. در این جلسه که با حضور مسئول محترم کتابخانه دانشکده برگزار شد خدمات ارائه شده در این کتابخانه و همچنین مسائل و مشکلات مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 
ارزیابی عملکرد کتابخانه های دانشگاه هر سال با هدف شناسایی نقاط قوت و نیز محدودیتهای موجود در زمینه ارائه خدمات اطلاع رسانی در سطح کتابخانه های دانشگاه بمنظور برنامه ریزی برای بهبود وضعیت موجود انجام میشود.