رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری جلسه شورای مدیران معاونت با حضور ریاست محترم دانشگاه

به منظور ارائه گزارش عملکرد معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه و همچنین بررسی چالش ها و ارائه راهکارها در این حوزه  ، در روز دوشنبه 6 تیرماه  معاون تحقیقات و فناوری آقای دکتر سیاوش و مدیران این معاونت  با ریاست محترم دانشگاه آقای دکتر شیرانی دیدار کردند.
در ابتدای  این جلسه آقای دکتر سیاوش از همکاری های شایسته ی تیم مدیریتی و کارکنان معاونت تحقیقات و فناوری قدردانی کردند و با اشاره به کسب موفقیت افتخار آفرین  توسط تیم تحقیقاتی از دانشجویان کشورمان با مدال طلا و جایزه ی ویژه  در مسابقات جهانی Euroivent ، از ریاست دانشگاه خواستند که در فرصت مناسب از اعضای این تیم تقدیر به عمل آید.
در ادامه مدیر توسعه و ارزیابی تحقیقات  دانشگاه خانم دکتر کلیشادی گزارش فعالیت های انجام شده را  ارائه کردند و ریاست محترم دانشگاه با تاکید بر اهمیت حمایت کردن دانشگاه از شرکت های دانش بنیان و مراکز رشد ، پیشنهاد مصوب شدن قوانین و آیین نامه های تسهیل کننده در این خصوص در جلسات هیات رئیسه دانشگاه را مطرح کردند.
 همچنین مقرر گردید با توجه به اهمیت مسائل مربوط به مدیریت توسعه فناوری دانشگاه جلسه اختصاصی با اعضای صاحب نظر در این زمینه در روز چهارشنبه 8 تیرماه برگزار گردد.