رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری جلسه کمیته های تحقیقات دانشجویی کلان منطقه ۷ آمایش کشور

برگزاری جلسه کمیته های تحقیقات دانشجویی کلان منطقه ۷ آمایشی کشور (۱۳ مهرماه ۱۴۰۲، برج میلاد، تهران)

در حاشیه دومین روز کنگره سالیانه دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی، جلسه کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاههای کلان منطقه ۷ آمایشی کشور با حضور جناب آقای دکتر نیما رضایی، دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی کشور برگزار گردید.

در این جلسه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به عنوان 
 فوکال پوینت منطقه هفت آمایشی در سال تحصیلی  ۱۴۰۲_ ۱۴۰۳ انتخاب شد و تقویم برنامه های کمیته های کلان منطقه تدوین و تصویب گردید. سپس انتخابات سرپرست کلان منطقه برگزار و سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه اصفهان، سرکار خانم دکتر یگدانه به عنوان سرپرست کمیته های کلان منطقه معرفی گردید.