رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری هشتاد و ششمین جلسه کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی معاونت

هشتاد و ششمین جلسه کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ، در تاریخ ششم تیر ماه ۱۴۰۱ به صورت حضوری در سالن جلسات معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه برگزار گردید.   پنج طرح  و سه اصلاحیه  مورد بررسی، و تایید نهایی یا درخواست اصلاحات  قرار گرفت و ۳۱ مورد غربالگری شده از جلسه قبل تا این جلسه نیز تایید گردید.