رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری هشتمین جلسه کمیته اخلاق در کار با حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه

هشتمین جلسه کمیته تخصصی "اخلاق در کار با حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه"، روز سه شنبه ۱۰ آبان ماه   ۱۴۰۱ ساعت ۱۴-۱۲/۳۰ به صورت حضوری در سالن جلسات معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه برگزار گردید.
در این جلسه تعداد ۷ اصلاحیه پروپوزال مربوط به طرح های تحقیقاتی/ پایان نامه  مورد بررسی قرار گرفت که در 4 مورد با اختصاص شناسه اخلاق به آنها موافقت گردید و سایر موارد درخواست اصلاحات شد.
در این جلسه، در مورد مسائل مختلف مربوط به مطالعات حیوانی در دانشگاه، بحث و تبادل نظر شد و تصمیماتی اتخاذ گردید.