رفتن به محتوای اصلی
x

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در رتبه بندی جهانی موسسه تایمز، 200 رتبه ارتقا یافت.

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در رتبه بندی جهانی موسسه تایمز، 200 رتبه ارتقا یافت بر اساس آخرین گزارش «رتبه بندی جهانی تایمز» برای سال 2024، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با ارتقای 200 رتبه در جمع 1000 دانشگاه برتر جهان قرار گرفت. در سال 2024 تعداد 2673 دانشگاه در جهان در رتبه بندی جهانی موسسه تایمز شرکت داده شده است . از این بین 50 دانشگاه از بین دانشگاههای تحت پوشش وزارت علوم و تحقیقات و 23 دانشگاه از دانشگاههای تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران تحت ارزیابی قرار گرفته بودند، که از بین این 23 دانشگاه تنها 4 دانشگاه علوم پزشکی نسبت به سال گذشته ارتقای رتبه داشتند. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در بین کل دانشگاههای کشور 10 رتبه ارتقا یافته است . بیشترین مقدار افزایش نمره مربوط به شاخص کیفیت پژوهش و پس از آن مربوط به شاخص آموزش می باشد. نظام «رتبه بندی جهانی تایمز» یکی از نظامهای رتبه بندی معروف جهانی و از نظامهایی است که دانشجویان بین المللی برای انتخاب دانشگاه به آن توجه می کنند. در این نظام نمره دانشگاهها بر مبنای 5 شاخص آموزش (محیط یادگیری)، محیط پژوهشی، کیفیت پژوهش، چشم انداز بین المللی و صنعت تعیین می گردد. لازم به ذکر است در رتبه بندی "دانشگاه های اثر گذار تایمز" نیز دانشگاه علوم پزشکی اصفهان رتبه دوم را در بین دانشگاه های علوم پزشکی کشور کسب نموده است.