رفتن به محتوای اصلی
x

رتبه بندی درون دانشگاهی مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال 1403

طی ارزیابی درون دانشگاهی (کیفی) مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، از 43 مرکز تحقیقاتی دولتی تعداد 9 مرکز در ردهQ1 ـ 22 مرکز در رده Q2 ـ 9 مرکز در ردیف Q3 و  ۳ مرکز در ردیف Q4  قرار گرفتند (جدول).

 مطابق با مجموعه آیین نامه ها و شیوه نامه های اجرایی سال 1403 (لینک پیوست) سطح تفویض اختیار تصویب طرح تحقیقاتی مراکز تحقیقاتی دارای  رتبه Q1 ـ 400 میلیون ریال، مراکز تحقیقاتی دارای رتبه Q2ـ300 میلیون ریال،  مراکز تحقیقاتی دارای رتبه  Q3ـ200 میلیون ریال و مراکز تحقیقاتی دارای رتبه Q4 ـ150  میلیون ریال افزایش یافت.

جهت دریافت مجموعه آیین نامه ها و شیوه نامه های اجرایی سال 1403 اینجا را کلیک کنید.