رفتن به محتوای اصلی
x

رتبه بندی Q1 برای مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی در بین مراکز تحقیقاتی

در جدیدترین رتبه بندی داخل دانشگاهی مراکز تحقیقاتی، مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی در بین مراکز با رتبه بندی Q1 قرار گرفت. شایان ذکر است این رتبه بندی بر اساس ابزار ارزیابی RCR و بر طبق گزارشات دریافتی از مرکز در هشت حوزه کمیت و کیفیت بروندادهای علمی، برنامه ریزی، ارتباطات بین بخشی داخل کشور، همکاری های بین المللی، توسعه زیرساخت های پژوهشی، مدیریت نیروی انسانی، منابع مالی و تاثیرگذاری بر جامعه هدف انجام می شود. با توجه به قرار گرفتن مرکز در بین مراکز تحقیقاتی Q1، امکان تعریف طرح تحقیقاتی با سقف بودجه 40 میلیون تومان برای محققین در این مرکز فراهم می شود.