رفتن به محتوای اصلی
x

نتایج ارزشیابی درون دانشگاهی مراکز تحقیقاتی دانشگاه اعلام شد.

25اردیبهشت ماه، جلسه بررسی نتایج ارزشیابی درون دانشگاهی مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با حضور دکتر غلامرضا عسگری، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه، دکتر رویا کلیشادی مدیر توسعه و ارزیابی تحقیقات معاونت، دکتر گلرخ عتیقه چیان سرپرست هماهنگی امور مراکز تحقیقاتی و دیگر روسای مراکز تحقیقات برگزار شد. به گزارش خبرنگار وبدا، طی برگزاری این جلسه گرنت 9 مرکز تحقیقاتی دارای رتبه Q1 به 40 میلیون افزایش یافت و گرنت مراکز تحقیقاتی که در رتبه Q2 تا Q4 قرار گرفتند بین 15 تا 30 میلیون افزایش یافت. دکتر غلامرضا عسگری، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اعلام اینکه معاونت از هیچ گونه حمایت از پژوهشگران دانشگاه دریغ نمی کند، گفت: پیگیر چارت تشکیلاتی از طریق وزارتخانه هستیم؛ ضمن اینکه تلاش ما بر این است که هر گونه حمایت در زمینه تصویب طرح های پژوهشی را به سرانجام برسانیم. وی اقدامات مراکز تحقیقاتی را قابل تقدیر دانست و افزود: در عرصه تامین نیروی انسانی و تجهیزات از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم بود. دکتر کلیشادی نیز در جلسه بیان داشت: در راستای ارتقای کمی و کیفی فعالیت تحقیقات و فناوری مراکز تحقیقاتی سالیانه ارزیابی توسط وزارت بهداشت انجام و علاوه بر آن دو سال یکبار ارزشیابی درون دانشگاهی (کیفی) از فعالیت های مراکز انجام می شود که بیشتر جنبه حمایتی و تشویقی دارد. وی بیان داشت: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان داری 43 مرکز تحقیقاتی دولتی و 3 مرکز تحقیقاتی خصوصی است که در ارزیابی امسال 9 مرکز ارتقاء یافته است که مورد تقدیر قرار گرفتند و گرنت اضافه برای آنها در نظر گرفته شده است. دکتر کلیشادی بیان داشت: این جلسه هم اندیشی بین روسای مراکز و معاونین پژوهشی است که به ارتقای کمی و کیفی مراکز تحقیقاتی می انجامد. وی گفت: یکی از مطالبات اصلی مراکز تحقیقاتی افزایش بودجه و تامین نیروی استخدامی است و برای طرح هایی که توجیه داشته باشد و مشکلی از جامعه رفع کند حمایت خواهند شد.