رفتن به محتوای اصلی
x

هفتمین جلسه کمیته اخلاق در پژوهش های دانشکده های پرستاری و مامایی

هفتمین جلسه کمیته اخلاق در پژوهش های دانشکده های پرستاری و مامایی، توانبخشی و مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ  بیست و یکم ابان ماه  ۱۴۰۱ از ساعت ۱۰  الی ۱۲ در تالار معرفت دانشکده پرستاری و مامایی برگزار گردید.

در این جلسه تعداد ۳ طرح و پایان نامه مداخله ای و ۱۵ مورد طرح و پایان نامه بصورت غربالگری مطرح شد و  ۱۷مورد   مشروط به انجام اصلاحات مورد تصویب قرار گرفتند و مقرر گردید یک مورد پس از انجام اصلاحات داوران اخلاقی در جلسه بعدی کمیته مجددا مطرح گردد.