رفتن به محتوای اصلی
x

کارگاه آموزشی دو روزه " ملاحظات اخلاقی در کار با حیوانات آزمایشگاهی با محوریت استفاده از نرم افزارهای جایگزین حیوانات آزمایشگاهی " برگزار شد.

دبیرخانه کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دانشگاه، برنامه آموزشی دو روزه با عنوان "ملاحظات اخلاقی در کار با حیوانات آزمایشگاهی با محوریت استفاده از نرم افزارهای جایگزین حیوانات آزمایشگاهی" را در16 و 17 تیرماه 1403 به شرح ذیل برگزار نمود:

 

در تاریخ­ شنبه 16 تیرماه 1403 وبینار کشوری  " استفاده از نرم افزارهای جایگزین حیوانات آزمایشگاهی " با تدریس مدرس محترم جناب آقای دکتر سیاوش احمدی نوربخش مشاور کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش، از ساعت 9 تا 12 برگزار گردید. این برنامه آموزشی با حضور 108 نفر از اعضای محترم هیأت علمی، دانشجویان و پژوهشگران دانشگاه های علوم پزشکی کشور و دانشگاه های اصفهان وصنعتی برگزار گردید. در این وبینار موضوعات در رابطه با استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در پژوهش، نقش وجدان، نگرش دینی و منطق، نگرانی های عمومی جامعه، ابعاد علمی و قابلیت پیشگویی ناکافی مدل های حیوانی در مورد انسان ، قانون، هزینه بالا، دیدگاه حقوق حیوانات و ضرورت به روز بودن را از موارد و چرایی استفاده از جایگزین های حیوانات آزمایشگاهی مطرح گردید و در ادامه درباره روش های جایگزین حیوانات نظیر استفاده از مولکول های آلی، کشت های سلولی، بافتی و عضوی؛ استفاده از روش های آماری استفاده از کامپیوتر روش های تصویر برداری و سایر روش ها ارایه گردید. در پایان وبینار نیز به پرسش های شرکت کنندگان پاسخ دادند.

 

در روز یکشنبه 17 تیرماه نیز کارگاه "ملاحظات اخلاقی در کار با حیوانات آزمایشگاهی" با تدریس مدرس محترم دانشگاه خانم دکتر مائده قاسمی عضو محترم هیأت علمی دانشکده پزشکی در دانشکده پزشکی با حضور 24 شرکت کننده  از اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و شهرکرد  و دانشگاه اصفهان و  صنعتی اصفهان در  دو  بخش تئوری و عملی برگزار گردید. بخش تئوری با ارائه موضوعات مرتبط با اصول پژوهش بر روی حیوانات آزمایشگاهی و بخش عملی نیز همراه با  نمایش فیلم های آموزشی  و حضور در بخش عمومی آزمایشگاه حیوانات دانشکده پزشکی برگزار گردید که شرکت کنندگان از نزدیک با حیواناتی از جمله موش سوری و رت کار عملی انجام دادند.