رفتن به محتوای اصلی
x

کسب ضریب تأثیر (IF) با مقدار 1.4 مجله journal of medical signals and sensors

مجله journal of medical signals and sensors که در نمایه استنادی منابع نوظهور (Emerging Sources Citation Index) نمایه می شد، در ارزیابی مربوط به سال 2022 که اخیرا منتشر شده است، موفق به کسب ضریب تأثیر (IF) با مقدار 1.4 در پایگاه استنادی Clarivate گردیده است.

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان این دستاورد مهم را که حاصل بیش از ده سال زحمات بی وقفه سردبیر این مجله جناب آقای دکتر حسین ربانی، هیات تحریریه، مدیران اجرایی، داوران، کارشناسان و کلیه همکاران مجله است را به ایشان و کلیه جامعه علمی دانشگاه تبریک عرض می نماید.

آدرس وب سایت مجله: http://jmss.mui.ac.ir/index.php/jmss