رفتن به محتوای اصلی
x

گزارش وبینار نظارت اخلاقی بر اجرای طرح های تحقیقاتی در 4تیرماه

دبیرخانه کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دانشگاه، در تداوم برنامه های توانمندسازی اخلاق در پژوهش، اقدام به برگزاری کارگاههای اخلاقی دراولین شنبه هر ماه با عنوان «شنبه های اخلاقی پژوهش»، نموده است. در این راستا وبینار نظارت اخلاقی بر اجرای طرح های تحقیقاتی در روز شنبه 4 تیر ماه سال جاری با سخنرانی جناب آقای دکتر محسن رضایی آدریانی استادیار محترم گروه فلسفه و اخلاق سلامت دانشگاه علوم پزشکی قم و شرکت بیش از 140 نفر از اساتید، پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کارشناسان پژوهشی بصورت مجازی برگزار گردید.

در این وبینار که با پرسش و پاسخ همراه بود؛ درباره موضوعات وظايف اصلي كميته هاي اخلاق محافظت از حقوق، رفاه و سلامت داوطلبان انساني از هرگونه خطر روحي يا رواني طي مراحل مختلف تحقيق؛ محافظت از حقوق مشروع محققين در انجام پژوهش؛ محافظت از اعتبار دانشگاه/ بيمارستان محل پژوهش يا حاميان مالي پروژه، موازین شرعی، حقوقی و اخلاقی در اجرای پژوهش‌ها، حریم خصوصی و محرمانگی و رضایت آگاهانه و .......بیانات مفیدی ارائه گردید.

 براساس نتایج بعمل آمده از نظرسنجی شرکت کنندگان در این وبینار بیش از80 درصد ارزیابی این وبینار را عالی و خوب، 15 درصد متوسط اعلام نمودند.