رفتن به محتوای اصلی
x

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان موفق گردید به:

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان موفق گردید به:
 -کسب پنج ستاره در ارزشیابی سالیانه بین دانشگاه های علوم پزشکی تیپ یک کشور
-کسب رتبه اول کشوری در بین دانشگاه های علوم پزشکی تیپ یک کشور 
 -فوکال پوینت منطقه هفت آمایشی در سال تحصیلی  ۱۴۰۲_ ۱۴۰۳

جهت مشاهده اینجا کلیک نمایید.