رفتن به محتوای اصلی
x

اهداف راهبردی، عملیاتی و ماموریت معاونت تحقیقات و فناوری:

اهداف راهبردی معاونت تحقیقات و فناوری

•     ارتقاء توانمندیهای پژوهشگران دانشگاه

•    ظرفیت سازی پژوهشی

•    تجاری سازی پژوهشهای دانشگاه

اهداف عملیاتی معاونت تحقیقات و فناوری

• توانمند سازی اعضای هیات علمی و سایر پژوهشگران دانشگاه

• تربیت پژوهشگران جدید

• تسهیل فرایند های پژوهشی دانشگاه برمبنای تجربیات علمی و بومی برمبنای اصول اخلاقی

• ارتقای بروندادهای  پژوهشی و فناوری با توجه به اسناد بالادستی

• استقرار نظام علم سنجی

• افزایش پروژه های تقاضا محور و  ارتباط بیشتر  با صنعت

• ساماندهی و اصلاح ساختار موسسات پژوهشی وابسته شامل پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی

ماموریت  معاونت تحقیقات و فناوری

- انجام پژوهشهای بنیادی،کاربردی و توسعه ای مرتبط با نیازهای سلامت استان و  کشور

- توانمند سازی پژوهشگران حوزه سلامت

-  ایجاد ظرفیت‌های پژوهشی جدید

- توسعه  حمایت از پژوهشهای تقاضا محور

- تجاری سازی نتایج پژوهش های دانشگاه

- تولید و انتقال دانش سلامت متناسب با نیاز جامعه