رفتن به محتوای اصلی
x

30 نفر از دانشمندان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در لیست 2 درصد دانشمندان برتر جهان

30نفر از دانشمندان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در لیست 2 درصد دانشمندان برتر جهان بر اساس آخرین رتبه بندی دانشمندان جهانی که توسط دانشگاه استنفورد انجام شده است 31 نفر از دانشمندان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال گذشته در لیست 2 درصد دانشمندان برتر جهان قرار داشته‌اند. این رتبه‌بندی توسط محققین دانشگاه استنفورد و بر اساس داده‌های موجود در پایگاه اسکوپوس طراحی شده است. در این روش علاوه بر تعداد مقالات و تعداد استنادات از شاخص‌های دیگری مانند hm-index که استنادات را بر مبنای تعداد نویسندگان محاسبه می‌کند وC-score که شاخصی با تکیه بر مجموع شاخص ها از جمله مدت زمان اشتغال است، نیز استفاده می‌شود و به این ترتیب دانشمندان با در نظر گرفتن وزن داده شده بر اساس شاخص‌های مذکور، رتبه‌بندی می‌شوند. لازم به ذکر است با توجه به وجود 22 حوزه علمی و 174 زیر شاخه در این حوزه ها نیز می‌توان دانشمندان را بررسی کرد.