رفتن به محتوای اصلی
x

نمونه فرم های معاونت تحقیقات و فناوری :

 

جهت دریافت هر یک از فرم ها روی گزینه مورد نظر کلیک کنید

 مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات : 

                                  طرحهای مورد حمایت وزارت بهداشت (پروپوزال طرحهای فناورانه محصول محور)

                                  طرحهای مورد حمایت وزارت بهداشت (پروپوزال تحقیقاتی)

                                  پروپوزال پایان نامه محصول محور

                                 پروپوزال طرح تحقیقاتی محصول محور

                                 پروپوزال مطالعات اقدام پژوهی (َARS-01)

                                 فرم گزارش مالی طرح های مصوب

                                 گزارش برنامه ثبت بیماری ها و پیامد های سلامت(RPR-01)   

                                 فرم  نقشه تحقیقاتی(Research Map)

                                 فرم درخواست پروپوزال (RFP)                         

                                 فرم خام گزارش پیشرفت طرح های تحقیقاتی     

                                 پروپوزال طرح پژوهشی (RES)  

                                 پروپوزال مطالعات کیفی (QRS)

                                 پروپوزال مطالعات مرور نظام مند (SRV)

                                 پیش پروپوزال انگلیسی (EPP)

                                 پروپوزال طرح پژوهشی انگلیسی (EFP)

                                 فرم ارایه گزارش پایانی طرح های پژوهشی

                                 پروپوزال ثبت بیماریها(REG)

                                 شیوه نامه تدوین پروپوزال ثبت بیماری ها

                                 فرم گزارش مورد بالینی

                                 فرم رضایت نامه گزارش مورد بالینی

                                 فرم تعهد پزشک ناظر بر اجرای کارآزمایی های بالینی

                                 فرم درخواست تجمیع پژوهانه

                                 فرم درخواست حمایت برای جذب دستیار پژوهش (RRA-01)

                                 فرم تفاهم نامه جهت به اشتراک گذاری بافت­ها و مواد بیولوژیک

 

 

مدیریت توسعه فناوری :

                               

                               مرکز نوآوری سلامت 

 

                              مجموعه مراکز رشد فناوری سلامت

 

                             پارک علم و فناوری سلامت

 

                             ارتباط دانشگاه با صنعت

 

                            مالکیت فکری و ثبت اختراع

 

                            مرکز مهارتهای تجهیزات پزشکی

 

                           طرحهای محصول محور

       

مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی :

                                ترجمان دانش(KTE)

                                شیوه نامه نگارش پایان نامه ها

                               فرم نگارش پایان نامه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان