رفتن به محتوای اصلی
x

ارزیابی میزان خطر بیماری های قلبی عروق در بیماران مبتلا به سرطان پستان و کولورکتال

عنوان مطالعه : ارزیابی میزان خطر بیماری های قلبی عروق در بیماران مبتلا به سرطان پستان و کولورکتال

نام و نام خانوادگی محقق اصلی : دکتر نضال صراف زادگان

تلفن ثابت : 36115310

آدرس:  خیابان مشتلق سوم، بعد از پل چمران کوچه شهید رحمانی جنب بیمارستان چمران، پژوهشکده قلب وعروق اصفهان 

:ایمیل nsarrafzadegan@gmail.com 

سال شروع مطالعه :    مهرماه 1397

مشخصات فازهای مطالعه :  این مطالعه از نوع کوهورت آینده نگر است که کلیه بیماران (2700 نفر) 1200 نفر مبتلا به سرطان پستان و 1500 نفر مبتلا به سرطان کولورکتال به مدت 3 سال پیگیری می شوند. بدین صورت که قبل از اولین مرحله شیمی درمانی ، 6 ماه ،  12 ماه  و سالیانه تا 3 سال بعد از شروع مطالعه پیگیری می شوند.

حیطه فعالیت مطالعه :  در همه فازهای مطالعه پرسشنامه، اکوکاردیوگرافی و  الكتروكارديوگرافي برای بیماران انجام و نمونه خون ، بزاق و موی آنها گرفته می شود.

جمعیت تحت پوشش مطالعه :  کلیه بیماران مبتلا به سرطان پستان و کولورکتال که بیماری آنها تازه تشخیص داده شد و فاقد بیماری قلبی هستند و از طرف آنکولوژیست با معرفی نامه به پژوهشکده ارجاع داده می شوند.

منطقه تحت پوشش مطالعه : استان اصفهان

مشخصات بیوبانک :  نمونه سرم، پلاسما، بافی کوت، خون، بزاق و موی بیماران گرفته می شود و در فریزر منهای 70 درجه نگهداری می شود.

بروندادهای علمی :  پذیرش سه مقاله و   تصویب سه پایان نامه.

مقالات :

1-Rational, Design and Preliminary Results of a Cohort Study on Breast and Colorectal Cancer to Develop a Risk Assessment Model to Predict Future Cardiovascular Events. “Cardio Vascular Events in Breast and Colorectal Cancers (CIBC) Study”

2-Validation of a newly developed questionnaire regarding clinical history in patients with breast and colorectal cancers.

3-Perceived stress, anxiety, and depression in women with breast cancer: CIBC study

پایان نامه ها:

1-Adherence to mammography screening in new cases of breast cancers.

2- Adherence to colonoscopy screening in new cases of colorectal cancers.

3- Association of body mass index and cardiotoxicity related to anthracyclines and trastuzumab in early breast cancer.