رفتن به محتوای اصلی
x

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه

دکتر منصور سیاوش

 

دکتر منصور سیاوش دستجردی

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم

هیات علمی گروه داخلی، دانشکده پزشکی - رئیس مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم 

 

اطلاعات تماس: 

تلفن: ۳۷۹۲۳۰۶۰  - ۳۶۶۸۸۱۳۸

پست الکترونیک : siavash@med.mui.ac.ir

جهت ارتباط مستقیم با معاون تحقیقات و فناوری کلیک نمایید

 

مراتب علمی:

دکترای حرفه ای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، سال 1366-1373

دکترای تخصصی داخلی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، سال 1375-1379

فوق تخصص غدد درون ریز، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، سال 1381-1383

 

مراتب اجرایی:

هیات علمی گروه داخلی، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 1383 تا کنون

رئیس بیمارستان نور و حضرت علی اصغر (ع) ،  1390 تا 1393

معاون پژوهشی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 1394 تا 1396

رئیس بیمارستان نور و حضرت علی اصغر (ع) ، 1395 تا 1396

رئیس مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم ، 1397 تا کنون