رفتن به محتوای اصلی
x

در عمل جراحی ویپل با حفظ دریچه پیلو خونریزی در حین عمل جراحی نسبت به روش کلاسیک کمتر است

عنوان پروژه: مقایسه میزان خون ریزی پس از جراحی و بروز تاخیر در تخلیه معده در طی بستری یبماران تحت جراحی ویپل در روش کلاسیک و حفظ پیلوروس در طی سالهای 90 تا 95 در بیمارستان الزهرا اصفهان

 

در زمینه عمل پانکراتیکودئوزنکتومی (خارج کردن بخشی از روده کوچک و سر پانکراس) یا ویپل که در درمان سرطان سر پانکراس استفاده می شود  روش های مختلفی جهت جراحی معرفی شده است ولی لازم است عوارض و پیامد جراحی های نوین به خصوص روش انجام این جراحی با حفظ پیلوروس (دریچه پیلور بین معده و روده کوچک)CPPPD در مقایسه با جراحی های کلاسیک مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور در مطالعه ای، دریچه پیلور بیماران دارای سرطان اطراف آمپول پانکراس در دو دسته جراحی به روش کلاسیک و حفظ د ریچه پیلور تقسیم شدند و میزان روند خونریزی پس ازجراحی و بروز تخلیه تاخیری معده در آنها مشاهده شد. بر اساس نتایج در روش جراحی کلاسیک روند خونریزی در بین عمل جراحی بیشتر بوده است ولی بعد از جراحی تفاوت در دو نوع جراحی دیده نشد. علاوه بر این بروز تاخیر تخلیه معده در روش جراحی با حفظ دریچه پیلور کمتر بود

 

کلیدواژه ها: جراحی ویپل- پانکروتیکودئونکتومی- سرطان پانکراس- خونریزی – جراحی با حفظ پیلوروس CPPPD |

گروه های مخاطب: متخصصان و پژوهشگران | سیاستگذاران پژوهشی | سیاستگذاران درمانی

 

مجری اصلی: دکتر بهنام صانعی