رفتن به محتوای اصلی
x

یک فانتوم جهت بهینه سازی کیفیت تصویر در سی تی اسکن طراحی شد

عنوان پروژهطراحی و ساخت یک فانتوم جهت بهینه سازی کیفیت تصویر در سی تی اسکن

 

آزمون‌های تصویربردای سی تی اسکن، از نظر دقت تشخیصی، از مزایای بسیاری برخوردارند، اما خطر القاء سرطان ناشی از اشعه مورد استفاده در این آزمون‌ها، وجود دارد. لذا لازم است تا آزمون‌های کنترل کیفی و بهینه‌سازی سی تی اسکن با استفاده از فانتوم مناسب انجام شود. هدف از پژوهش حاضر، طراحی و ساخت یک فانتوم جهت بهینه‌سازی کیفیت تصویر در سی تی اسکن بود. فانتوم طراحی و ساخته شده شامل هشت استوانه اصلی می‌باشد که جهت اندازه‌گیری صحت عدد سی تی، صحت اندازه ضخامت مقطع، صحت ابعاد هندسی، قدرت تفکیک مکانی، تابع نقطه گستر، تابع لبه گستر، تایع انتقال مدولاسیون، قدرت تفکیک کنتراست و یکنواختی تصویر استفاده می‌شوند. نتایج نشان داد، فانتوم طراحی شده در این تحقیق، می‌تواند با قیمت تمام شده بسیار کمتر و طراحی جدیدتر نسبت به نمونه‌های خارجی، گستره وسیع‌تری از پارامترهای موثر بر کیفیت تصاویر سی تی اسکن را مورد ارزیابی قرار دهد.

 

کلیدواژه ها: کیفیت تصویر | سی تی اسکن | فانتوم |

گروه های مخاطب: رسانه ها و مردم | متخصصان و پژوهشگران | سیاستگذاران پژوهشی | سیاستگذاران درمانی

مجری اصلی: علی چاپاریان   |   همکاران: دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان   |   کد طرح 199615