رفتن به محتوای اصلی
x

ساخت بازی آموزشی-درمانی پیش به سوی سلامتی، راهکار موثری در جهت پیشگیری از رفتارهای مرتبط با چاقی و اضافه وزن کودکان 7-12 سال می باشد

عنوان پروژهطراحی و ساخت بازی آموزشی- درمانی ارتقاء سبک زندگی کودکان 12-7 سال

بازی‌های درمانی ابزار آموزشی موثر جهت یادگیری سبک زندگی سالم در دوران کودکی می‌باشد. هدف از مطالعه حاضر، طراحی بازی آموزشی-درمانی سبک زندگی کودکان 12-7 سال بود. طراحی، ساخت و توسعه بازی پیش به سوی سلامتی، در مدت 1 سال و با برگزاری 8 جلسه توسط تیم پژوهش طی 6  مرحله انجام شد. نتایج نشان داد، بازی آموزشی-درمانی پیش به سوی سلامتی، ابزار مداخله‌ای مناسب در اختیار درمانگران و متخصصین حوزه سلامت تغذیه می‌باشد، تا با استفاده از بازی، فرایند آموزش و درمان را برای کودکان مناسب سازی کرده، تعامل مثبت خود با کودک را افزایش دهند و اهداف درمانی خود را سریع‌تر محقق سازند.
 

کلیدواژه ها: بازی آموزشی-درمانی | کودکان | سبک زندگی |

گروه های مخاطب: رسانه ها و مردم | متخصصان و پژوهشگران | سیاستگذاران پژوهشی | سیاستگذاران درمانی

مجری اصلی: زینب همتی   |   همکاران: رویا کلیشادی، مطهر حیدری بنی، علی احمدی، محمدکاظم نجفی   کد طرح: 199088