رفتن به محتوای اصلی
x

"غذاهای گیاهی سالم می‌تواند خطر ابتلا به چاقی متابولیکی را در نوجوانان کاهش دهد."

 "غذاهای گیاهی سالم می‌تواند خطر ابتلا به چاقی متابولیکی را در نوجوانان کاهش دهد."

چاقی مشکلی است که نه تنها بزرگسالان بلکه شمار زیادی از کودکان از سنین مختلف را نیز تحت تاثیر قرار داده و مشکلات زیادی را به بار می آورد که تبعات آن، نه در کوتاه مدت بلکه در بزرگسالی هم خود را نشان می دهد. مشکلاتی مانند دیابت، فشار خون و کلسترول بالا که از کودکی شروع شده و تا بزرگسالی ادامه می یابند تنها تعدادی از شناخته شده ترین عوارض چاقی کودکان است. بسیاری از کودکان چاق تا بزرگسالی نیز چاق باقی می مانند، به خصوص اگر یکی از والدین و یا هردوی آن ها چاق باشند. چاقی در کودکی همچنین ممکن است موجب اعتماد به نفس ضعیف و افسردگی گردد.

از آنجا که ارتباط رژیم‌های غذایی گیاهی با وضعیت سلامتی و چاقی در کودکان و نوجوانان به درستی مطالعه نشده است لذا پژوهشی با هدف " بررسی ارتباط بین رژیم‌های غذایی گیاهی و وضعیت سلامت متابولیک در نوجوانان دارای اضافه وزن و چاقی "توسط دکتر پروانه صانعی و همکاران در دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  انجام شد. در این مطالعه که بر روی 203 نوجوان 18-12 ساله انجام گرفت با استفاده از پرسشنامه و شاخص‌های آنتروپومتریک، مقادیر فشار خون و نمونه خون ناشتا اندازه گیری شد.

نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که مصرف غذاهای سالم گیاهی خطر ابتلا به چاقی و بیماریهای متابولیک را کاهش می دهد و هرچه قدر پایبندی به مصرف اینگونه غذاها بیشتر باشد احتمال افزایش وزن و بیماریهای متابولیک کمتر میشود. بویژه این موضوع در دختران چشمگیرتر بود.

مضافا به آنکه خلاف این مورد هم دیده شد بدین معنی که عدم مصرف غذاهای سالم گیاهی و یا مصرف غذاهای ناسالم بطور مستقیم باعث چاقی و افزایش خطر بیماریهای متابولیکی شده است .

بنابراین استفاده از مواد غذایی گیاهی سالم به همه افراد توصیه میگردد بویژه عادت دادن کودکان به مصرف این غذاها سبب کاهش بسیاری از بیماریها در دوران بزرگسالی خواهد شد.

بدیهی است مطالعات بیشتر با ماهیت آینده‌نگر برای تأیید این نتایج مورد نیاز است.

نوع پژوهش
یک پژوهش یک دانش