رفتن به محتوای اصلی
x

آگاهی والدین کودکان پیش‌‌دبستانی و دبستانی درباره حفظ دندانهای شیری در حد ضعیف، نگرش آن‌ها در حد خنثی و عملکرد آن‌ها در حد متوسط است.

آگاهی والدین کودکان پیش‌‌دبستانی و دبستانی درباره حفظ دندانهای شیری در حد ضعیف، نگرش آن‌ها در حد خنثی و عملکرد آن‌ها در حد متوسط است.

خانواده نقش مهمی  در رعایت بهداشت دهان و دندان کودکان برعهده دارد که  آگاهی آنان‌، یک مؤلفه لازم برای تغییرات رفتاری مرتبط با سلامت دهان و دندان  کودکان و پیشگیری از بیماری های دهانی آنان می‌باشد.  این پژوهش با هدف ارزیابی میزان آگاهی نگرش و عملکرد والدین کودکان پیش  دبستانی و دبستانی مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی اصفهان  درباره اهمیت حفظ دندان‌های شیری و عوامل مرتبط با آن صورت گرفت. مطالعه بر روی 323 ‌نفر از مادران کودکان پیش دبستانی مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی اصفهان انجام شد. روش جمع آوری داده‌ها، پرسشنامه و مصاحبه حضوری بود. نتایج آگاهی والدین در مورد اهمیت حفظ دندان‌­های شیری و عوامل مرتبط با آن در حد ضعیف، نگرش آن‌ها در حد خنثی و عملکرد آن‌ها در حد متوسط بود.

کلیدواژه ها: دندان‌های شیری | کودکان | نگرش | عملکرد | والدین | آگاهی |

گروه های مخاطب: رسانه ها و مردم | متخصصان و پژوهشگران

مشخصات طرح مرتبط:

عنوان پروژه: ارزیابی میزان اگاهی نگرش و عملکرد والدین کودکان پیش دبستانی و دبستانی مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی اصفهان درباره اهمیت حفظ دندانهای شیری و عوامل مرتبط با آن.

مجری اصلی: فیروزه نیلچیان   |   همکاران: احسان قاسمی نژاد   |   تاریخ اتمام طرح: 1402/5/1   |   کد طرح: 398916

English article: The importance of preserving deciduous teeth: Assessing knowledge, attitude, and practice of parents of preschool and primary school children in Isfahan

نوع پژوهش
تازه های پژوهش