رفتن به محتوای اصلی
x

ظرفیت کل آنتی‌اکسیدان رژیم غذایی به طور معکوس با آترواسکلروز عروق کرونر ارتباط دارد.

بیماری عروق کرونر به عنوان بیماری چندعاملی آترواسکلروتیک توصیف شده است که با اکسیژن رسانی ناکافی به میوکارد قلب به دلیل تنگ شدن عروق کرونری مشخص می‌گردد. مطالعات اخیر نشان داده است که افزایش استرس اکسیداتیو به پاتوژنز آترواسکلروز عروق کرونر منجر شده است. اما نتایج مطالعات قبلی متناقض است. هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط میزان ظرفیت کل آنتی‌اکسیدان رژیم غذایی و پلاسما با شدت گرفتگی عروق کرونر در بیماران عروق کرونر بود. برای 160 بیمار مرد،  ظرفیت آنتی‌اکسیدانی پلاسما با روش الیزا سنجیده شدند. مصرف مواد غذایی با استفاده از پرسشنامه بسامد خوراک بدست آمد. نتایج تحقیق نشان داد، ظرفیت کل آنتی‌اکسیدان رژیم غذایی به طور معکوس با آترواسکلروز عروق کرونر ارتباط دارد. همچنین، مصرف کافی سبزیجات و میوه ها ممکن است نقش مهمی در پیشگیری از ابتلا به بیماری عروق کرونر داشته باشد.

کلیدواژه ها: گرفتگی عروق کرونر | آترواسکلروز | رژیم غذایی |

گروه های مخاطب: رسانه ها و مردم | متخصصان و پژوهشگران

عنوان پروژه: بررسی ارتباط میزان ظرفیت کل آنتی اکسیدان رژیم غذایی و پلاسما با شدت گرفتگی عروق کرونر در بیماران عروق کرونر

مجری اصلی: زمزم پاک نهاد   |   تاریخ اتمام طرح: 1402/6/5   |   کد طرح: 394888

English article: Antioxidant status and risk of coronary artery disease

نوع پژوهش
تازه های پژوهش