رفتن به محتوای اصلی
x

آسیب تروماتیک مغزی خفیف می‌تواند باعث اختلالات خواب از جمله بیخوابی و خواب آلودگی شود.

آسیب تروماتیک مغزی یکی از چالش‌های بهداشت جهانی است و یکی از شایع‌ترین عوارض این آسیب‌ها اختلالات خواب می‌باشد که هم کیفیت زندگی این افراد را کاهش می‌دهد و هم روند توانبخشی بیماران را مختل می‌کند که باید این موضوع در بیماران در زمان مناسب تشخیص و درمان شود.  هدف از این مطالعه، بررسی بروز اختلالات خواب در بیماران مبتلا به ضربه مغزی خفیف مراجعه کننده به مرکز درمانی  کاشانی بود. 329 نفر از بیمارانی که با تشخیص آسیب تروماتیک مغزی خفیف در طی 6 ماه اول سال 1400 به بیمارستان کاشانی مراجعه نموده بودند، بررسی شدند. نتایج تحقیق نشان داد، بیمارانی که دچار آسیب مغزی خفیف ناشی از ضربه به سر شدند اختلالات خواب پیدا کردند که در یک سالی که ما بیماران را ارزیابی کردیم پس از یک سال اختلال بیخوابی نسبت به خواب آلودگی شایع‌تر بود.

کلیدواژه ها: درد | شدت آسیب | خواب‌آلودگی | بیخوابی | آسیب مغزی خفیف |

گروه مخاطب: متخصصان و پژوهشگران

عنوان پروژه: بررسی بروز اختلالات خواب در بیماران مبتلا به ضربه مغزی خفیف مراجعه کننده به مرکز درمانی الزهرا

مجری اصلی: مهدی شفیعی   |   همکاران: مسیح صبوری، محمد میرهاشمی   |   تاریخ اتمام طرح: 1402/6/5   |   کد طرح: 340055

English article: Mild Traumatic Brain Injury: Insomnia Or Sleepiness

نوع پژوهش
تازه های پژوهش