رفتن به محتوای اصلی
x

حرکات اصلاحی ویلیامز در کاهش درد ناحیه کمر در بهورزان هنگام کار با کامپیوتر مؤثر است.

اختلالات اسکلتی–عضلانی مرتبط با کار، از جمله شایع‌ترین آسیب‌های شغلی محسوب می‌شوند. کمردرد فراوان‌ترین اختلال اسکلتی-عضلانی در بین کارکنان اداری و کاربران رایانه است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر 12 هفته حرکات اصلاحی ویلیامز بر روی کاهش کمردرد بهورزان دو شهرستان سلسله (الشتر) و نورآباد انجام شد. تمامی بهورزان دو شهرستان سلسله و نورآباد بررسی شده و نمونه‌گیری به صورت سرشماری طی سال 1400 انجام شد. از میان 196 بهورز این دو شهرستان، 36 نفر از شهرستان سلسله و 60 بهورز شهرستان نورآباد دارای کمر درد با استفاده از پرسشنامه نوردیک شناسایی شدند. پس از برگزاری کلاس آموزشی، از بهورزان گروه مداخله خواسته شد تا حرکات اصلاحی ویلیامز، شامل کشیدن عضلات پشت ران، شیب لگن، دو زانو به قفسه سینه، پارتیشن بندی‌ها، حلقه‌های حلقوی و کشش چهارسر ران، را به مدت 12 هفته انجام دهند. نتایج تحقیق نشان داد، با توجه به مکانیزه شدن مشاغل فیزیکی، پیشرفت تکنولوژی و افزایش استفاده از رایانه و همچنین با توجه به اهمیت سلامت کارمندان، از جمله بهورزان، لازم است که دولت با اتخاذ استراتژی مناسب و موثر در ادارات، گامی موثر در راستای بهبود و همچنین پیشگیری از بروز چنین اختلالاتی بردارد.

کلیدواژه ها: پرسشنامه نوردیک | حرکات اصلاحی | اختلالات اسکلتی-عضلانی | ارزیابی پوسچر | روش RULA |

گروه های مخاطب: رسانه ها و مردم | متخصصان و پژوهشگران | سیاستگذاران درمانی

عنوان پروژه: بررسی تاثیر آموزش حرکات اصلاحی در کاهش شکایات اختلالات اسکلتی- عضلانی ناحیه کمر در بهورزان هنگام کار با کامپیوتر

مجری اصلی: سارا کریمی زوردگانی   |   همکاران: شهاب مرادیان، محمدجواد طراحی، وحید ولیپور دهنو   |   تاریخ اتمام طرح: 1402/6/5   |   کد طرح: 340049

نوع پژوهش
تازه های پژوهش