رفتن به محتوای اصلی
x

بیوپسی فیوژن تصاویر تشدید مغناطیسی دقت بالاتری نسبت به روش شناختی برای تشخیص سرطان پروستات دارد.

ترکیب بیوپسی هدفمند با هدایت تصویربرداری تشدید مغناطیسی با بیوپسی سیستماتیک بالاترین دقت در شناسایی کا

نسر پروستات را فراهم می‌کند. ارجحیت بیوپسی هدفمند فیوژن‌ نسبت به بیوپسی هدفمند ادراکی مورد بحث است. هدف از این مطالعه، مقایسه دقت تشخیصی بیوپسی پروستات هدفمند با استفاده از ثبت ادراکی تصاویر تشدید مغناطیسی چندپارامتری با بیوپسی استاندارد در بیماران با میزان آنتی‌ژن مخصوص پروستات 4-10 نانوگرم در دسی‌لیتر که تا به حال تحت بیوپسی قرار نگرفته‌اند بود. بیماران بدون سابقه بیوپسی با سطح آنتی‌‌ژن اختصاصی پروستات  بین ۴ تا ۱۰ نانوگرم در دسی‌لیتر که کاندیدای بیوپسی پروستات بودند در مطالعه وارد شدند. تصویربرداری تشدید مغناطیسی مولتی پارامتریک در همه بیماران انجام شد و ضایعات مشکوک با نمره سیستم گزارش تصویربرداری پروستات PI-RADS ۳ یا بیشتر به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. در گروه بیوپسی هدفمند ادراکی‌، بیوپسی هدفمند ادراکی انجام شد و به دنبال آن بیوپسی سیستماتیک دوازده‌گانه انجام گردید. به طور مشابه در گروه بیوپسی هدفمند فیوژن‌، ابتدا بیوپسی هدفمند فیوژن و سپس بیوپسی سیستماتیک انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد، دقت شناسایی کلی کنسر و کنسر قابل توجه بالینی به وسیله بیوپسی هدفمند فیوژن در بیماران بدون سابقه بیوپسی با سطح آنتی‌ژن اختصاصی پروستات  بین ۴ تا ۱۰ نانوگرم بر دسی‌لیتر به صورت قابل ملاحظه بالاتر از بیوپسی هدفمند ادراکی است و در صورت در دسترس بودن ما توصیه به استفاده از بیوپسی هدفمند فیوژن به جای بیوپسی هدفمند ادراکی در این بیماران می‌کنیم.

کلیدواژه ها: تصویربرداری تشدید مغناطیسی | بیوپسی | نئوپلاسم های پروستات | پروستات | اولتراسونوگرافی |

گروه های مخاطب: متخصصان و پژوهشگران | سیاستگذاران درمانی

مشخصات طرح مرتبط:

عنوان پروژه: مقایسه دقت تشخیصی بیوپسی پروستات هدفمند با استفاده از ثبت ادراکی تصاویر تشدید مغناطیسی چندپارامتری با بیوپسی استاندارد در بیماران با میزان آنتی ژن مخصوص پروستات 4-10 نانوگرم در دسی لیتر که تا به حال تحت بیوپسی قرار نگرفته اند

مجری اصلی: محمدحسین ایزدپناهی   |   همکاران: فرشاد قلی پور   |   تاریخ اتمام طرح: 1402/6/5   |   کد طرح: 398021

English article: Diagnostic yield of fusion magnetic resonance-guided prostate biopsy versus cognitive-guided biopsy in biopsy-naive patients: a head-to-head randomized controlled trial

 

 

نوع پژوهش
تازه های پژوهش